+ نوشته شده در  جمعه دوم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 10:47  توسط دانیال ایمانی | 
http://www.danialmusic.com/video/danial-video2cover.jpg
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۸۹ساعت 12:25  توسط دانیال ایمانی | 
لطفا" نظرات خود را در مورد کارهای دانیال ارسال کنید
+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم مرداد ۱۳۸۹ساعت 10:37  توسط دانیال ایمانی | 
http://www.danialmusic.com/video/main.jpg
+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم مرداد ۱۳۸۹ساعت 10:36  توسط دانیال ایمانی |